GETEC
2001 05 Thành lập Công ty cổ phần GETEC
  05 Đăng ký ngành nghề kinh doanh công trình chuyên về môi trường: Tòa thị chính thành phố Daegu Không khí số 27/ Chất lượng nước số 30
     
2007 12 Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam (được chính phủ Việt Nam công nhận chính thức)
     
2008 04 Được cấp chứng nhận về môi trường ISO 9001:2000
  04 Ký kết Biên bản ghi nhớ để nghiên cứu phát triển về công nghệ môi trường quốc tế chung với Viện nghiên cứu công nghệ nhuộm Hàn Quốc, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
     
2009 09 Được công nhận thành lập Viện nghiên cứu phát triển công nghệ GETEC
  12 Được cấp giấy phép cho công trình máy móc thiết bị: Số 2009-10-5, Quận Dalseo, Thành phố Daegu
     
2010 01 Được cấp chứng nhận INNO-BIZ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ
  01 Thành lập pháp nhân đầu tư nước ngoài chuyên về môi trường tại Việt Nam GETEC VINA
  12 Ký kết thỏa thuận đại lý để cung cấp thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường ở Morocco, Bắc Phi
     
2011 06 Được lựa chọn là Doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu
  07 Ký kết Biên bản ghi nhớ để đồng phát triển công nghệ môi trường quốc tế với Viện nghiên cứu môi trường khí tượng thủy văn và hải dương Việt Nam
     
2013 10 Được trao tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Môi trường” dành cho doanh nghiệp có công phát triển ngành công nghiệp môi trường và sản xuất tiêu dùng thân thiện môi trường của Bộ Môi trường (Phát triển xuất khẩu ra nước ngoài)
     
2014 05 Ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam để lắp đặt thiết bị cung cấp nước tưới tiêu cho khu vực nông thôn của tỉnh Vĩnh Long
  06 Xây dựng trụ sở công ty mới và chuyển địa điểm (Huyện Dalseong, thành phố Daegu)
  06 Đăng ký kinh doanh ngành chẩn đoán công nghệ của thiết bị xử lý nước cống thải công cộng: Số 5, Sở Môi trường Daegu
     
2016 06 Xác định sẽ vào cụm công nghiệp nước của thành phố Daegu
  07 Được lựa chọn là Doanh nghiệp Tiền-Ngôi sao của thành phố Daegu
  08 Được cấp chứng nhận là doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (Quỹ bảo lãnh công nghệ)
  08 Được cấp chứng nhận trực tiếp sản xuất (Trung ương Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
       
  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email