GETEC

Bằng độc quyền sáng chế

Ngày đăng ký/ nộp đơn Tên bằng độc quyền sáng chế Mã số đăng ký Ghi chú
2010. 09. 03 Máy hút hơi dầu Số 10-0981584 Đăng ký
2011. 03. 04 Thiết bị xử lý nhất loạt khí ga chôn lấp của chất thải Số 10-1021583 Đăng ký
2011. 10. 14 Thiết bị xử lý tái sinh nhiệt than hoạt tính của tháp hấp thụ Số 10-1075369 Đăng ký
2012. 02. 23 Thiết bị và biện pháp xử lý nước cống và bùn sử dụng phương pháp lên men axit làm sạch Số 10-1075369 Đăng ký
2013. 08. 13 Phương pháp sản xuất vi thể mang chứa gelatin được chiết xuất từ phế thải da thuộc để xử lý bằng phương pháp sinh học nước cống/ nước thải ở mức cao Số 10-1297976 Đăng ký
2013. 08. 13 Phương pháp sản xuất thể mang xốp có tính gần nước chứa gelatin được chiết xuất từ phế thải da thuộc để xử lý bằng phương pháp sinh học nước cống/ nước thải Số 10-1297978 Đăng ký
2013. 12. 31 Hệ thống xử lý nước thải và rác tiên tiến bao gồm bể phản ứng nhiều loại dung tích Bằng độc quyền sáng chế của Việt Nam
Số 1-2013-04164
Nộp đơn
2015. 01. 09 Thiết bị thu hồi và làm sạch dùng để xử lý chất gây hại và mùi hôi có thể hòa tan trong nước với nồng độ cao có trong khí thải Số 10-1489190 Đăng ký
2015. 01. 28 Thiết bị thu hồi dung môi hữu cơ, hơi dầu có trong khí thải dùng cho công nghiệp và phương pháp thu hồi dung môi hữu cơ, hơi dầu sử dụng thiết bị này Số 10-1489190 Đăng ký
2015. 05. 08 Thiết bị thu hồi dung môi hữu cơ, hơi dầu có trong khí thải dùng cho công nghiệp và phương pháp thu hồi dung môi hữu cơ, hơi dầu sử dụng thiết bị này Bằng độc quyền sáng chế tại Trung Quốc
Số 201510230702.3
Nộp đơn
2015. 09. 04 Thiết bị điều khiển an toàn của hệ thống lọc bụi tĩnh điện Số 10-2015-0125582 Nộp đơn
2016. 02. 19 Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống có cánh để làm lạnh khí thải có tính cố định và nồng độ cao ở nhiệt độ cao Số 10-1597503 Đăng ký
2016. 04. 20 Thiết bị tái sử dụng cáp jelly (keo đông) Số 10-2016-0048184 Nộp đơn
2016. 06. 02 Phương pháp tinh chế dầu phế thải sử dụng quy trình tinh chế liên tục với màng phân tách Số 10-2016-0068974 Nộp đơn
2016. 08. 29 Quy trình xử lý chất gây mùi hôi mang tính cố định sử dụng quá trình ozon hóa xúc tác và Hệ thống lọc bụi tĩnh điện và phương pháp sản xuất xúc tác Số 10-2016-0109803 Nộp đơn
  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email