GETEC

Thành tích phát triển công nghệ

Ngày tháng Tên dự án (Cơ quan nghiên cứu chung/ Cơ quan hỗ trợ) Lĩnh vực
2004. 05 Phát triển chất xử lý dùng cho tường cách âm để ngăn chặn ô nhiễm xả ra từ mỏ khoáng sản bỏ
(Trường đại học Andong/ Tổ chức hợp tác giữa doanh nghiệp và trường học của Trường đại học Andong)
Thổ nhưỡng
2006. 03 Phát triển công nghệ cho nhà máy xử lý nước thải nhuộm quy mô nhỏ thuộc khu công nghiệp Tây Daegu, thành phố Daegu (Trường đại học Keimyung/ Trung tâm phát triển công nghệ môi trường Daegu) Chất lượng nước
2006. 04 Phát triển công nghệ tái sử dụng bùn trong ngành công nghiệp thuộc da và nhuộm
(Trường đại học Kyungpook/ Bộ Môi trường)
Chất lượng nước
2006. 07 Phát triển công nghệ loại bỏ mùi hôi thối phát sinh ở quy trình xử lý nước thải ngành chăn nuôi gia súc
(Trường đại học Kyungpook/ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Chất lượng nước
2008. 02 Tăng hiệu suất xử lý nước thải công nghiệp khó phân giải bằng phương pháp sinh học
(Trường đại học Kyungpook/ Quỹ kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc)
Chất lượng nước
2008. 12 Phát triển công nghệ xử lý bậc cao đối với nước thải công nghiệp khó phân giải sử dụng phương pháp màng sinh học tầng đệm chuyển động
(Trường đại học bách khoa Hà Nội, Việt Nam/ Bộ Môi trường)
Chất lượng nước
2011. 05 Phát triển công nghệ phục hồi tài nguyên phức hợp chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng từ bùn nước cống và nước cống
(Trường đại học Kyungpook/ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Chất lượng nước
2011. 05 Dự án phát triển công nghệ liên quan đến nguồn gây nhiễm phân tán
(Trường đại học Kyungpook/ Bộ Môi trường)
Chất lượng nước
2011. 06 Phát triển công nghệ sản xuất chất mang màng sinh học từ chất đạm bỏ của phế thải thuộc da để xử lý màng sinh học của nước thải công nghiệp với hiệu suất cao
(Viện nghiên cứu Dyetec, Viện nghiên cứu da thuộc và giày dép Hàn Quốc/ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Chất lượng nước
2012. 04 Phát triển công nghệ xử lý bậc cao bằng phương pháp sinh học phù hợp với việc xử lý nước thải, nước cống ở Việt Nam
(Công ty cổ phần công nghệ tổng hợp Hàn Quốc, Công ty cổ phần tư vấn ET, IMHOEN/ Bộ Môi trường)
Chất lượng nước
2013. 06 Phát triển công nghệ cho hệ thống giảm nguồn gây ô nhiễm phân tán và sản xuất môi trường có tính năng nhằm xử lý nguồn gây ô nhiễm phân tán
(Trường đại học Andong/ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Chất lượng nước
2014. 12 Dự án xây dựng mạng lưới để tái sử dụng dầu nguyên liệu tinh chế và thu hồi của dầu phế thải ra từ quy trình căng vải lên khung
(Công ty gia công đặc biệt Hanshin, Công ty SinSung Ener-Tech/Cơ quan quản lý khu công nghiệp Hàn Quốc)
Không khí/ Chất thải
2015. 07 Xây dựng mạng lưới tái sử dụng dầu nhiên liệu tinh chế và dầu phế dùng quy trình tinh chế liên tục màng phân tách
(Công ty SinSung Ener-Tech, Công ty công nghiệp Okwon, Công ty kim loại Kwang Myung/ Cơ quan quản lý khu công nghiệp Hàn Quốc)
Chất thải
2015. 07 Dự án hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi cho dự án môi trường của nước ngoài
Tên dự án: Dự án cải thiện đường ống dẫn nước ở Tashkent, Uzbekistan (Công ty kỹ thuật tổng hợp Hàn Quốc/ Bộ Môi trường)
Chất lượng nước
2015. 10 Xây dựng mạng lưới tái sử dụng năng lượng từ nhiệt phế và dầu phế dùng công nghệ thu gom tĩnh điện khí thải từ thiết bị căng vải lên khung
(Công ty SinSung Ener-Tech, Công ty công nghiệp Shinil/ Cơ quan quản lý khu công nghiệp Hàn Quốc)
Không khí/ Chất thải
2015. 10 Phát triển công nghệ xử lý mùi hôi mang tính cố định từ khu công nghiệp nhuộm màu sử dụng ôzôn hóa xúc tác và thiết bị thu hồi tĩnh điện kiểu khô
(Viện nghiên cứu Dyetec, Viện nghiên cứu da thuộc và giày dép Hàn Quốc/ Bộ Môi trường)
Không khí
2016. 07 Xây dựng mạng lưới tái sử dụng đồng và nhựa dùng phương pháp phân tách giãn dây điện nhỏ phế thải phát sinh trong khu công nghiệp
(Công ty Wonkwang/ Cơ quan quản lý khu công nghiệp Hàn Quốc) Chất thải
Chất thải
2016. 09 Xây dựng mạng lưới tái sử dụng dầu phế và nhiệt phế phát sinh từ quá trình hậu gia công sợi vải sử dụng công nghệ thu gom tĩnh điện kiểu hybrid
(Công ty công nghiệp Hansung/ Cơ quan quản lý khu công nghiệp Hàn Quốc) Không khí/ Chất thải
Không khí/ Chất thải
  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email