GETEC

Trụ sở chính (Công ty GETEC)

 • Địa chỉ : 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
 • Điện thoại : 053-957-4512 (Bộ phận kinh doanh trong nước) / 053-269-5713 (Bộ phận kinh doanh nước ngoài, Phòng nghiên cứu và phát triển)/ 053-269-5709 (Bộ phận chẩn đoán công nghệ)
 • FAX : 053-956-4640
 • E-mail : getec@daum.net / getecd@daum.net (Bộ phận chẩn đoán công nghệ)


Chi nhánh Việt Nam(GETEC VINA Co., Ltd.)

 • ADD : P.Nhan Chinh, Q.Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam
 • TEL : +84-4-3557-9438
 • FAX : +84-4-3557-9439
 • Mobile : 098-658-3300
 • TAX CODE : 0104381455


Chi nhánh Morocco(GETEC MAGHREB s.a.r.l)

 • ADD : ZI. Mouna Lot 147, Rue 10, No 25 Ain Chock-Casablanca-Matoc
 • TEL : +212-5-2252-5403
 • FAX : +212-5-2252-5877
 • Mobile : +212-6-6141-1369 (Mr. Mohamed EI HAZOULI)
 
 
 • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
 • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
  Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email