GETEC
Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu Chất liệu
Đối tượng xử lý: Khí 1. Có thể thu được tỷ lệ loại bỏ gần đạt 100%.
2. Có thể ứng phó với sự biến đổi nồng độ trong phạm vi nhất định của khí xử lý.
3. Trang thiết bị và vận hành đơn giản.
- Ngành công nghiệp sơn
- Dược phẩm hóa học
- Ngành hóa dầu
- Mùi hôi
- Chất hữu cơ dễ bay hơ
i- Than hoạt tính
- Ôxit nhôm hoạt tính
- Zeolit
- Silica Gel
- Magnesia
Tổn thất áp lực: 200~300mmH2O
Hiệu suất lọc: 95~99%
Chi phí lắp đặt: Bình thường trở lên
Chi phí vận hành: Lớn

Chất gây ô nhiễm là đối tượng xử lý: Mùi hôi, Chất hữu cơ dễ bay hơi
750 m3/min for VOCs from paint coating line (2009)

200 m3/min for odor(small) from leachate
of garbage (2009)

400 m3/min for VOCs from iron casting factory (2008)


  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email