GETEC
Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu Chất liệu
Kích thước phân tử : 0.1 ~ 20 μm
1. Hiệu suất lọc cao đối với phân tử siêu nhỏ
2. Có thể xử lý được nhiều hình thái bụi khác nhau
3. Chi phí thiết bị và bảo trì thấp so với hiệu suất lọc
4. Xử lý nhiều loại dung lượng khác nhau
-Ngành công nghiệp sắt thép/ kim loại
-Ngành công nghiệp khai khoáng
-Nhà máy nghiền bột
-Nhà máy xi măng
1. Thân chính/ phễu/ ống dẫn
-SS400
-STS304
2. Hệ thống lọc kiểu túi vải
-Polyester
-Nomex
-PTFE
Túi hình nón
Tổn thất áp lực: 100~200mmH2O
Hiệu suất lọc: 90~99%
Chi phí lắp đặt: Bình thường trở lên
Chi phí vận hành: Bình thường trở lên

Chất gây ô nhiễm là đối tượng xử lý: Các loại bụi, bụi siêu nhỏBioFilter Systems

BioFilter Systems


1,000 m3/min for steel dust from shot
blast (2007)

500 m3/min for metallic dust from
welding rod factory (2008)

400 m3/min for metallic dust from iron casting factory (2008)


  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email