GETEC

Thiết bị xử lý bằng phương pháp hóa học

chemical wastewater treatment

chemical wastewater treatment

Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu Chất liệu
1. Áp dụng để xử lý ô nhiễm nước do kim loại và pH
2. Hiệu suất xử lý
-Chất hữu cơ : 50-60%
-Kim loại : 90~95%
-Chất phù du (SS) : < 85%
-Nitơ tổng (TN) : < 20%
-Photpho tổng (TP) : < 50%
1. Giảm diện tích lắp đặt so với thiết bị xử lý bằng phương pháp sinh học
2. Dễ lắp đặt và vận hành
3. Không cần quản lý chuyên môn
-Ngành công nghệ sắt thép/ kim loại
-Điện tử/ Điện
-Dược phẩm vô cơ
1. Bể
-Bê tông
-SS400 / STS304
-FRP/ Lớp lót epoxy
2. Dược phẩm hóa học
-Sodium hydroxide (NaOH)
-Sắt sulfate/Nhôm sulfate (FeSO4/AI2SO4)
-Chất kết dính cao phân tử (Polymer)  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email