GETEC

Leachate Treatment Plant

Leachate Treatment Plant

Nước rác ở bãi chôn lấp là gì Vấn đề Ghi chú
Sau khi chôn lấp, nước mưa xâm nhập thông qua lớp bên trên của bãi chôn lấp, tiếp xúc với chất thải đã được chộn, và làm xuất ra các chất có tính hòa tan (COD, TN, v.v.), do đó gây phát sinh nước rác Có chứa nhiều thành phần như chất gây ô nhiễm hữu cơ có tính gây hại cao, NOx và các chất độc. Là yếu tố gây nguy hại chính trong môi trường cho thân thể và môi trường xung quanh do có các chất khó phân giải. Tùy theo đặc tính và chủng loại chất thải được chôn lấp mà có thể thay đổi vị trí lắp đặt hoặc loại bỏ hệ thống xử lý hóa học bậc cao  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email