GETEC
Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu
Đối tượng xử lý: Hơi dầu 1. Thu gom và thu hồi dầu đã bốc hơi
2. Trang thiết bị và vận hành, bảo trì/sửa chữa đơn giản
3. Có thể tái sử dụng dầu đã thu gom
4. Có thể lắp đặt làm thiết bị tiền xử lý nguồn gây ô nhiễm phức hợp
-Gia công kim loại (dầu cắt gọt kim loại)
Tổn thất áp lực: 100~200mmH2O
Hiệu suất lọc: 80~90%
Chi phí lắp đặt: Bình thường trở lên
Chi phí vận hành: Bình thường trở lên

Chất gây ô nhiễm là đối tượng xử lý : Mùi hôi, chất hữu cơ dễ bay hơi (Bằng độc quyền sáng chế số 10-0981584)450 m3/min for oil mist & fume from metal shaving cutting line (2006)

550 m3/min for oil mist & fume from metal shaving cutting line (2006)

Collected oil inside Oil Mist Collector


  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email