GETEC
Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu Chất liệu
Kích thước phân tử: 0,1~20 µm 1. Có thể xử lý các loại bụi có tính dễ cháy, dễ nổ
2. Có thể đồng thời thu gom cả bụi và hấp thụ khí
3. Xử lý khí ở nhiệt độ cao
4. Xử lý bụi và khí axit/ kiềm
-Ngành công nghiệp sắt thép/ kim loại
(quy trình rửa axit)
-Ngành công nghiệp điện tử
-Thiêu hủy
-Lò hơi công nghiệp
-Ngành công nghiệp hóa chất
1. Thân chính / ống dẫn
-SS400
-STS304
-FRP
2. Vật liệu nhồ
-PE / PP
-STS304
-Gốm
Tổn thất áp lực: 200~300mmH2O
Hiệu suất lọc: 80~90%
Chi phí lắp đặt: Bình thường trở lên
Chi phí vận hành: Lớn

Chất gây ô nhiễm là đối tượng xử lý: Khí thải (khí axit thải), bụi ẩm


1,300 m3/min for acidic gas from
incinerator (2010)

400 m3/min for acidic gas from
chemical production (2005)

400 m3/min for acidic gas from
acid washing line (2008)


  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email